×

Finja cement och murbruk

Hos oss hittar du Finjas produkter för murnings- och gjutningsprojekt. Hör gärna med vår personal så hjälper vi dig att hitta rätt produkt.

Nyhet för i år: Finjas Basbetong

Just nu får du Finjas basbetong (20 kg) för 33:95. Gäller butikerna i Kungälv och Älvängen.

Frostbeständig betong för gjutningsarbeten som inte kräver hög tryckhållfasthet, exempelvis plintar, trädgårdsplattor etc.

Förarbete: Använd en tät form tillverkad av ohyvlade brädor eller formplywood. Avformning underlättas om formolja används. Vid gjutning av golv så lägg ut banor på rätt höjd. Banor och form måste vara tillräckligt starka för att betongytan ska kunna dras av med rätskiva eller vibrobrygga.

Blandning: Produkten blandas maskinellt, lämpligast i en planblandare cirka 5 minuter med max 2,4 liter vatten per säck. Större vattenmängd ger en lägre hållfasthet.

Gjutning: Fyll formen med den färdigblandade betongen och komprimera med till exempel vibratorstav.

Efterbehandling: Betongen ska omedelbart skyddas mot för snabb uttorkning. Se till att den hålls fuktig i minst sju dygn efter gjutning. När temperaturen understiger 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten och vinteråtgärder ska vidtas, det vill säga isolering, snöskydd samt uppvärmning av blandningsvatten och gjutställe med mera. Betongen får inte utsättas för frost innan hållfastheten har uppnått 5 Mpa.